0

Публічна оферта

Інтернет магазин Ковровик з доменним ім'ям https://www.kovrovik.com.ua в особі Дрюкова Володимира Дмитровича, що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 26730000000057589 від 06.01.2017 (далі «Продавець») публікує Публічну Оферту про продаж Товарів дистанційним способом.

Подальші умови Оферти однакові без виключення для усіх відвідувачів сайту Продавця (далі Інтернет магазин), незалежно від статусу особи (фізичні та юридичні особи), які мають намір, бажання та можливості придбати запропоновані Товари.

1. Загальні положення.

1.1. Дана Оферта застосовується по відношенню до будь-якого Товару, який розмішений в каталозі Інтернет магазину, та визначає особливості купівлі-продажу за допомогою Інтернет магазину.

1.1. При Замовленні Товару в Інтернет магазині через кошик сайту, по телефону або іншими способами комунікації Покупець здійснює акцепт Оферти.

1.2. Здійснюючи акцепт Оферти Покупець заключає з Продавцем Договір купівлі - продажу Товару дистанційним способом. У випадку незгоди з умовами Договору, вважається, що Покупець повною мірою ознайомлений з умовами Договору та правилами Продавця.

2. Терміни та визначення.

2.1. Перелік термінів та визначень.

2.1.1. Публічна оферта (далі "Оферта") - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, заключити з Продавцем Договір купівлі-продажу дистанційним способом на умовах, які викладені в Оферті, включаючи усі Додатки.

2.1.2. «Акцепт Оферти»  - замовлення, оформлене Покупцем через кошик Інтернет магазину (натиснувши кнопку "Підтвердити замовлення") , по телефону або будь-яким іншим способом комунікації з Продавцем.

2.1.3. «Товар» - одиниця асортименту, представлена в Інтернет магазині, яка може бути обрана Покупцем з метою придбання на умовах Договору.

2. 1.4. «Каталог» - перелік найменувань та інформації про Товари, розміщені в Інтернет магазині.

2.1.5. «Замовлення» - свідоме рішення Покупця придбати Товар, оформлене та реалізоване в Інтернет магазині через кошик Інтернет магазину, по телефону або іншими способами електронного зв'язку.

2.1.6. «Інтернет магазин» - сайт Продавця, призначений для ознайомлення Покупця з запропонованою Продавцем інформацією про Товари, фотографіями Товару, розміщеними безпосередньо в Інтернет магазині та в мережі Інтернет.

2.1.7. «Покупець» - будь-яка дієспособна фізіична або юридична особа, фізічна особа-підприємець, яка відвідала Інтернет магазин та має намір придбати той чи інший Товар та оплатити отримання цього Товару.

2.2. Усі терміни та визначення, які описані в Договорі, трактуються на основі їхньої суті та змісту Договору.

3. Предмет Договору.

3.1. Продавець зобов'язаний передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язаний оплатити та прийняти Товар на умовах Договору.

3.2. Покупець, що скористався послугами Продавця, розглядається як особа, що вступила з Продавцем в договірні відносини.

4. Момент заключення Договору.

4.1. Договор вважається заключеним з моменту прийняття акцепту Оферти.

4.2. Факт придбання Товару Покупцем вважається беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов Договору.

5. Права та обов'язки сторін.

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Добровільно обирати Товари, запропоновані Продавцем за допомогою Інтернет магазину.

5.1.2. Отримувати інформацію про характеристики Товарів Інтернет магазину.

5.1.3 Вимагати від Продавця виконання умов Договору.

5.2. Покупець зобов'язаний:

5.2.1 До моменту заключення Договору ознайомитись зі змістом та умовами Договору, асортиментом Товарів та цінами, представленими в Інтернет магазині.

5.2.2. Дотримуватись умов Договору та окремо визначених правил Продавця.

5.2.3. Самостійно оформляти Замовлення в Інтернет магазині за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу.

5.2.4. Вчасно та повною мірою оплатити та забрати придбаний Товар згідно з умовами Договору.

5.2.5. Вчасно та повною мірою оплатити послуги доставки згідно з умовами Договору.

5.2.6. Надати своєчасну та правдиву інформацію, потрібну для здійснення Замовлення, яка однозначно ідентифікує особу як Покупця.

5.3. Продавець має право:

5.3.1. Змінювати умови Договору та правила Інтернет магазину, асортимент Каталогу, ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку. Всі зміни вступають в дію негайно після поблікації на сторінках Інтернет магазину.

5.4. Продавець зобов'язаний:

5.4.1. З моменту заключення Договору забезпечити виконання повною мірою усіх зобов'язань перед Покупцем відповідно до умов Договору.

5.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до моменту передачи його Покупцю.

5.4.3. Передати Покупцю Товар у попередньо визначених в Замовленні кількості та асортименті. Товар, що передається, повинен мати відповідну комплектацію, належну якість та бути вільним від претензій третіх осіб.

5.4.4. Довести до відома Покупця необхідну достовірну інформацю про Товар.

5.4.5. Повідомлювати Покупця про неможливість виконання зобов'язань перед ним, якщо Товар відсутній, якщо його доставка неможлива або у випадку форс-мажорних обставин.

5.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця та не надавати доступ до неї третім особам, за вийнятком випадків, передбачених чинним законодавством або в разі не дотримання Покупцем умов Договору.

5.5. Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не компенсує Покупцю збитки, спричинені діяльністю або бездіяльністю третіх осіб.

5.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором на час дії обставин нездоланної сили. Під нездоланною силою мається на увазі надвзичайні та нездоланні за даних умов обставини, що перешкоджать виконанню обов'язків сторін, визначених Договором. До них відносять природні катаклізми, наздвичайні обставини суспільного життя (військові дії, забастовки, епідемії тощо), обмежувальні та заборонні заходи з боку держави. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

6. Порядок оформлення Замовлення.

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення в Інтернет магазині.

7. Вартість та порядок оплати Замовлення.

7.1. Ціни на Товари та послуги, представлені в Інтернет магазині, можуть змінюватись в залежності від коньюктури ринку. 
7.2. Продавець не має права змінювати ціну для Покупця за умови, що він вже прийняв умови Продавця та здійснив оплату в установленому Договором порядку.

7.3. Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару та вартості послуг доставки.

7.4. Для замовлень по Україні доставка здійснюєтьчя за тарифами компанії-перевізника. Покупець самостійно обирає перевізника і оплачує його послуги згідно з тарифами, встановленими перевізником, якщо інше не передбачено угодою між Продавцем та Покупцем. Покупець оплачує Товар наложеним платежем — при отриманні його на складі компанії-перевізника або за допомогою передоплати на розрахунковий рахунок Інтернет магазину.

8. Доставка Товару.

8.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки компанії перевізника.

8.2. За умови доставки Товару компанією перевізником на умовах співпраці з Інтернет магазином, Покупець в повному обсязі та беззастережно погоджується з правилами перевезення цих компаній та умовами Інтернет магазину.

8.3. Факт отримання та відсутності претензій до якості Товару Покупець підтверждує власним розписом в перевізному документі, який надається компанією перевізником, при отриманні Товару. Зі свого боку Продавець гарантує відвантаження Товару компанії перевізнику в заздалегідь визначеній Покупцем кількості, в належних комплектації, якості та стані.

8.4. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем безпросередньо команії-перевізнику при отриманні Товару, якщо інше не обговорено з Продавцем. Точна вартість доставки визначається перевізником та зазначена в перевізному документі, що видається при отриманні Товару Покупцем.

8.4.1. При оплаті  Покупцем Товару шляхом банківського переводу на суму від 2000 грн вартість доставки оплачує Продавець.

8. 5. Вартість доставки включає в себе тариф на перевезення згідно з чинним прайсом перевізника, страхування тиа вартість зворотньої доставки. Співробітники Інтернет магазину можуть за проханням Покупця назвати орієнтовану вартість доставки виключно в ознайомчих цілях.

8.6. У випадку відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в Замовленні, або відмови від отримання Товару через причину, не вказану в п.8.7, 9.1, 9.2, Товар повертається на склад Продавця. Отримання наступних Замовлень можливо лише після повної оплати відмов, за виключенням відмов, які підпадають під дію п.8.7, 9.1, 9.2 або за  попередньою згодою з Продавцем.

8.7. У випадку пошкодження Товару під час доставки Покупець має право відмовитись від отримання Товару. Вартість доставки оплачується Продавцем.

8.8. Строки доставки Товару складаються зі строку обробки Замовлення та доставки Товару.

8.8.1. Строк обробки Замовлення — до трьох робочих днів, якщо інше не передбачено угодою з Покупцем.

8.8.2. Строк доставки Товару складає 1-7 робочих днів в залежності від компанії перевізника та розташування Покупця, за умови відсутності надзвичайних обставин.

9. Порядок повернення Товару.

9.1. Покупець має право відмовитись від отримання Товару належної якості, у відповідності з порядком та правилами Договору та чинним законодавством.

9.2. При отриманні Товару неналежної якості, Покупець має право вимагати заміну неякісного Товару на Товар належної якості. Продавець зобов'язаний задовольнити вимогу Покупця протягом двох робочих днів (не враховуючи час доставки) з дати пред'явлення Покупцем письмової або усної рекламації.

10. Строки дії Договору.

10.1. Договор вступає в силу з моменту прийняття акцепту Оферти та діє до виконання усіх його умов обома сторонами.

10.2. Строк дії чинної Оферти встановлюєтьчя з 1 січня 2019 по 31 грудня 2025 року.

10.3. Відклик Оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов'язань за Договором, що вже заключений.

11. Відмова від пред'явлення гарантій.

11.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне виконання послуг Покупцю.

11.2. Поради та інформація, що надається Покупцю, не може розглядатись як гарантія.

11.2. Матеріали та інформація, представлена в Інтернет магазині, надаються «як є», без будь-яких гарантій. Кольори та відтінки Товару, представлені на фотографіях, можуть відрізнятись від реальних в наслідок особливостей налаштувань монітору. Продавець не гарантує точності та повноти розміщеної інформації. Продавець в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та інформацію, що представлені в Інтернет магазині. У випадку неактуальності інформації Продавець не зобов'язаний обновляти її. Продавець ні в якій мірі не несе відповідальності за збитки, нанесені в наслідок використання, неможливості використання або результатів використання Інтернет магазину.

1 2. Інші умови.

12.1. Покупець погоджується з отриманням рекламного характеру про акції та розпродажі, маркетингові програми та інш. за допомогою засобів комунікації, зокрема електронною адресою, мобільним та сотовим зв'язком, в тому числі за контактною інформацією, вказаною Покупцем під час оформлення Замовлення та в його профілі в Інтернет магазині. В разі відмови від отримання рекламної інформації, Покупець може звернутись до адміністрації ресурсу, написавши листа на електронну адресу, зазначену на сторінках Інтернет магазину.

12.2. Усі суперечки, які виникають при виконанні сторонами зобов'язань за Договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхьного рішення, сторони регулюють відносини згідно з чинним законодавством України.

13. Збір, обробка та зберігання персональних даних

13.1. Правила збору, обробки та зберігання персональних даних, які Покупець надає під час оформлення Замовлення, регламентуються Політикою Конфіденційності Інтернет магазину.

Реквізити продавця

ФОП Дрюков Володимир Дмитрович

П/Р 26004052321873

Хмельницька філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 315405

Код за ЄДПРОУ/ІПН 2989109238

Реєстраційний орган Хмельницька районна державна адмністрація Хмельницької области

Дата реєстрації 01.02.2017